Meteo en getijden

Weerbericht

Kustweerbericht
Meteoservices
VRT Teletekst p. 319

Buitenland

Nederland. Getijtafels en voorspelde getijkrommen zijn te vinden op www.getij.nl. Het Hydro Meteo Centrum Zeeland ( www.hmcz.nl ) geeft veel informatie over de Zeeuwse wateren. Op deze site zijn ook getijtafels voor Vlissingen, Zierikzee en Roompot Buiten te laden.

Duitsland. Op de site van het “Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie” (www.bsh.de/) kunnen interactief getij- en waterstandsvoorspellingen voor de Duitse kust worden opgevraagd.

Denemarken. Het Deense Farvandsvaesenet toont in de rubriek “Sejladsinformation” een interactieve kaart met meer dan dertig meetpunten (www.fomfrv.dk). Klikken we op zo’n punt, dan verschijnen in één grafiek de verwachte en de gemeten waterstand. Voorspellingen op een iets langere termijn zijn te vinden bij Danmarks Meteorologiske Institut (www.dmi.dk). Klik hiervoor eerst op “Danmark” en dan op “Vandstand”.

Noorwegen. De voorspelling van getijden is vooral een kwestie van zeer ingewikkelde formules opstellen en uitrekenen. Echt een werkje dus voor het Matematisk Institutt van Oslo (www.math.uio.no/tidepred/).

Groot-Brittannië en Ierland. Het UK Hydrographic Office geeft via Easy Tide wereldwijde getijvoorspellingen op www.ukho.gov.uk/easytide.html .

Wales. Gegevens voor de kustwateren rond Wales zijn te vinden op de site van Ceredigion (www.ceredigion.gov.uk/croeso/).

Frankrijk. De “Service Hydrographique et Océanographique de la Marine” (www.shom.fr) geeft getijvoorspellingen voor de hele wereld en dit op vele manieren. Zo berekent het SHOM de waterstand op een bepaald uur, de tijd waarop een bepaald peil is bereikt alsook het niveau uur per uur.

Spanje. De Puertos del Estado, die de grote Spaanse havens beheert, geeft via het REDMAR-systeem ook voorspellingen over de getijden (www.puertos.es/).

Portugal. Voorbeeldig is de interactieve site van het Instituto Hidrográfico te Lissabon. Klik in de rubriek “Previsão Marés” de gewenste plaats op de kaart aan en geef een datum op. Hierna verschijnen direct de uren van hoog- en laagwater.