Kom naar de veiligheidsdag voor de pleziervaart

De door de overheid georganiseerde Veiligheidsdagen zijn steeds een succes en de volgende jaargang is ingezet. Volgende aan de beurt is een sessie bij VVW vzw, de federatie voor de recreatieve watersporter op 06 april 2024. Steeds een interessante dag, programma hieronder.

Sprekers van de dag zijn:
10:00 uur: Peter Declercq, Commissaris Scheepvaartpolitie: BIN Netwerk in de jachthavens
10:25 uur: Eric Hiele, Hoofdscheepvaartdeskundige: DG Scheepvaart -Veiligheid in de Pleziervaart
10:50 uur: Pauze
11:00 uur: Eric Donnay, Adviseur – FOD Leefmilieu – Pleziervaart en Marine Milieu
11:25 uur: Jasmine Sackey, Beleidsmedewerker DWW: Veiligheid op de Vlaamse Waterweg
11:50 uur: Marc Persoons, Voorzitter VVW: Nieuwste ontwikkelingen op het vlak van AIS en VDES
12:15 uur: Verwelkoming Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee & Kick-Off campagne Samen op het Water 2024
13:00 uur: Einde

Locatie: Bistro VVW, Beatrijslaan 27, 2050 Antwerpen LO. Deuren open vanaf 09:30 uur.
Bevestig je aanwezigheid hier