17.3 C
België
maandag, juli 15, 2024

Strengere controle door de scheepvaartpolitie

 

Wie op het water betrapt wordt zonder een verplicht document of de nodige veiligheidsuitrusting riskeert dit jaar een PV of een boete. Volgens Nautibel vond de inspectiedienst van de politie het aantal inbreuken van 2015 te hoog en werd er nauwelijks gevolg gegeven om alles in orde te brengen. Nautibel vindt dat pleziervaart vooral plezierig, veilig en dus haalbaar moet blijven. Dreigen met boetes vergroot de ontspannen sfeer van het water niet. Integendeel. Maar veiligheid en de regelgeving zijn belangrijk. De koepelorganisatie spoort haar leden dan ook aan om de klant te helpen om op de juiste manier het water op te gaan. De FOD Mobiliteit organiseert speciale infodagen en er komt een heuse advies- en werkgroep die het fenomeen van de verplichte veiligheidsuitrusting voor de pleziervaart grondig onder de loep moet nemen.

Dat pleziervaart een van de veiligste vrijetijdsbestedingen is blijkt uit de statistieken. Er gebeuren erg weinig ongevallen. Dat betekent dat de gemiddelde Vlaming een verantwoorde schipper is die weet wat hij doet. Toch vindt de inspectiedienst van de politie dat er harder dient opgetreden tegen overtreders op het water, in dit geval schippers die niet in regel zijn met hun documenten of veiligheidsuitrusting. Toegegeven, als het daar op aankomt blijken wij Vlamingen het niet al te nauw te nemen met de regeltjes. Een op vijf jachten bleek in 2015 niet in regel te zijn.

Nonchalance of onwetendheid?

De inspecteurs van de FOD Mobiliteit stelden vorig jaar bij 1.068 controles vast dat 231 jachten niet in regel waren. Dat is 22%. Vele jachteigenaren werd voorgesteld om zich binnen een maand in regel te stellen. In 99% van de gevallen, aldus de inspecteurs, werd hieraan geen gevolg gegeven. Nonchalance of onwetendheid? De inspecteurs willen dit jaar in ieder geval meer controles uitvoeren en zelfs PV’s uitschrijven of boetes. Verder komen er speciale infodagen en lanceren de actoren in het veld een werkgroep die de problematiek onder de loep moet nemen. Maar laten we eerst ’s kijken welke inbreuken er zoal worden vastgesteld.

De vijf hoofdzonden

De controles van de politie vinden voor circa de helft op de binnenwateren en de helft op zee plaats. Wat wordt er allemaal gecontroleerd? De verplichte documenten en boordpapieren, de voorgeschreven brevetten (Algemene en Beperkte stuurbrevetten) en certificaten (vnl. marifoon) en de verplichte uitrusting van het vaartuig (nood- en reddingsmateriaal, vergunning VHF, enz.) Alles in verhouding tot de eigenaar of de stuurman, het vaargebied en het type van pleziervaartuig. De meest vastgesteld inbreuken (zie kader) zijn gebreken op vlak van marifoonvergunning, brandblusser, noodseinen, VHF-certificaat en de vlaggenbrief.  Bij de verkoop van boot en uitrusting vergeten de oude en nieuwe eigenaren dikwijls dat de aanpassingen van vergunningen of certificaten moeten worden doorgegeven aan de betrokken diensten. Gerespecteerde regels zijn goed voor rust en veiligheid. Op de website van Nautibel vind je een volledige checklist, en da’s handig. Het in regel stellen en houden van een jacht is zeker geen onoverkomelijke kwestie. Het past in wat men ‘goed zeemanschap’ kan noemen.

Infodagen

De FOD Mobiliteit /Afdeling Scheepvaart organiseert twee veiligheids-infodagen voor de pleziervaart, in Nieuwpoort (22 mei) en Zeebrugge (19 juni). Topdeskundigen geven gerichte informatie over het MRCC, de pleziervaartinspecties, het juiste gebruik van de marifoon en de gebruiksvoorwaarden, de noodprocedures met een helikopter interventie (Hi Line) en praktisch advies bij mastbreuk, bij aanzienlijke lekken of voor het slepen. Bovendien zijn er ook praktische demonstraties voor het gebruik van pyrotechnische noodsignalen (vuurpijlen, rookpotten en handstakellichten). Inschrijven voor deze informatiedagen kan via de watersportverenigingen van Nieuwpoort en Zeebrugge.

Nautibel follow-up: yes we do

Via het Federaal Overlegplatform van de Pleziervaart (FOP) volgt Nautibel het hele pakket aan reglementaire situaties over de pleziervaart continu op. Als alles volgens plan verliep dan is op 14 april een advies- en werkgroep opgestart, die het fenomeen van de verplichte veiligheidsuitrusting voor de pleziervaart grondig onder de loep gaat nemen. Er moet een geactualiseerde lijst komen die getoetst zal worden aan de voorschriften in de omringende landen.

[box type=”info”]De vijf meest voorkomende inbreuken[/box]
1. VHF-vergunning voor de installatie. Geen vergunning of niet aangepaste gegevens. (Adres, installatie en werking, toestellen, MMSI nummer, ATIS code)
2. Brandblusser: onbereikbaar, vervallen, ongeschikte capaciteit, afwezig of geen pictogram.
3. Noodseinen. Vnl. vuurpijlen, handstakellicht: geen of onbereikbaar of vervallen…
4. VHF certificaat voor de operator. Geen of niet aangepast (DCS, …)
5. Vlaggenbrief. Geen of vervallen. Geen Stuurbrevet bijhebben of hebben

Verschenen in VAREN mei 2016

Update: 09/05:

Afgelopen weekend (07-08/05) werd in Antwerpen op de Schelde een intensieve actief uitgevoerd waarbij heel wat boetes zijn uitgeschreven aan bestuurders van jetscooters. Informeer u alvorens u op het water gaat bij uw club, federatie, uw leverancier of op de site van de overheid <klik hier> wat mag en niet mag!

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Laatste artikels